Date candidat şi date utilizare forografii

Consimţământ pentru stocarea datelor candidatului

În cazul în care aplicaţia mea nu va fi acceptată, sunt de acord ca APM să stocheze datele mele cu caracter personal transmise în cadrul procedurii de aplicare (de exemplu, scrisoarea de intenţie, curriculum vitae, certificate de studii, formulare candidat, interviuri candidat) inclusiv după încheierea concretă a procedurii de aplicare. Sunt de acord ca APM să utilizeze datele pentru a mă contacta ulterior şi pentru a continua procedura de aplicare în cazul în care voi fi luat în considerare pentru un alt post.

• În cazul în care în scrisoarea mea de intenţie sau alte documente depuse de mine pentru procedura de candidatura am transmis „categorii speciale de date cu caracter personal “ conform art. 9 din Regulamentul general pentru protecţia datelor (de ex. o fotografie din care se poate identifica originea etnică, date cu privire gradul grav de handicap, etc.), consimţământul meu se referă şi la aceste date. APM doreşte să îşi evalueze toţi candidaţii exclusiv în funcţie de calificările acestora şi de aceea îi roagă să renunţe pe cât posibil la astfel de informaţii în aplicaţiile lor.

• Acest consimţământ se aplică în plus pentru datele cu privire la calificările şi activitatea mea din surse general accesibile (în special reţele sociale profesionale) pe care APM le-a colectat în mod legal în cadrul procedurii de aplicare. Datele mele nu vor fi transmise către terţi.

Consimţământul este voluntar şi nu mă influenţează în procesul de aplicaţie. Pot să îl refuz fără a specifica motivele şi fără riscul unor dezavantaje. Pot să îmi retrag în orice moment consimţământul [– de exemplu opnline prin sistemul de aplicare –]; în acest caz, datele mele vor fi şterse imediat după încheierea procesului de aplicaţie.

Declaraţie suplimentară pentru date din categorii speciale:

Aplicaţia mea la APM conţine categorii speciale de date cu caracter personal (de ex. date despre starea civilă care pot furniza informaţii despre viaţa mea sexuală sau orientarea sexuală; date legate de sănătatea mea; o fotografie ce oferă informaţii cu privire la originea mea etnică şi evtl. capacitatea de vedere şi/sau religie; date sensibile similare în sensul articolului 9 din Regulamentul general cu privire la protecţia datelor). Aplicaţia mea poate fi procesată, prin urmare, în forma prezentă şi doar cu consimţământul meu. Sunt de acord ca APM să proceseze categoriile speciale de date cu caracter personal din aplicaţia mea şi documentele ataşate pentru desfăşurarea procedurii de aplicare. Acest consimţământ are exclusiv scopul de a ţine cont de aplicaţie în forma prezentă. Informaţiile nu vor fi luate în considerare în procesul de aplicare dacă nu există o obligativitate legală, în special în ceea ce priveşte persoanele cu grad avansat de handicap. Datele mele nu vor fi transmise către terţi. Nu sunt obligat să îmi exprim acest consimţământ şi pot în schimb să depun o aplicaţie cu omiterea categoriilor speciale de date cu caracter personal fără impact asupra şanselor mele în cadrul procedurii de aplicare. Pot să refuz acest consimţământ fără a specifica motivele şi pot anula în orice moment un consimţământ exprimat. În cazul anulării consimţământului, datele incluse în consimţământ vor fi şterse imediat. În cazul în care nu se acordă consimţământul sau acesta este anulat, aplicaţia mea deja depusă nu poate fi luată în considerare în forma actuală. 

Consimţământ pentru utilizarea fotografiilor

APM Personal Leasing GmbH intenţionează să prezinte candidaţii/angajaţii pe internet şi pe materiale publicitare împreună cu o poză.

Sunt de acord ca fotografia mea portret să fie publicată pe internet şi pe alte materiale publicitare în acest scop. Consimţământul meu cuprinde şi informaţiile ce rezultă din fotografia mea, legate de originea mea etnică, religie sau starea de sănătate (de ex. culoarea pielii, acoperirea capului, ochelari).

Informaţiile de pe internet sunt accesibile la nivel internaţional şi pot fi găsite prin motoarele de căutare şi asociate cu alte informaţii astfel încât se poate crea un profil al personalităţii. Informaţiile de pe internet, inclusiv fotografiile, pot fi uşor copiate şi distribuite. Există servicii de arhivare specializate care au ca obiectiv documentarea la anumite intervale de timp a stării anumitor pagini web. Acest lucru înseamnă că informaţiile publicate pe internet pot fi găsite în altă parte şi după ştergerea lor de pe pagina iniţială.

• Vizibilitatea prin motoarele de căutare este importantă pentru succesul paginii web. De aceea sunt de acord ca publicarea pe internet să nu conţină „blocarea expresă în mediul virtual“ pentru motoarele de căutare.

• Nu, solicit „blocarea în mediul virtual“ pentru motoarele de căutare pentru pagina www. care conţine datele mele/fotografia mea. Dacă şi în ce măsură motoarele de căutare vor respecta această interdicţie, rămâne însă la alegerea motorului de căutare.

Acest consimţământ este exprimat voluntar.  Pot să refuz fără a menţiona motivele şi fără a atrage după sine dezavantaje. Pot refuza în orice moment consimţământul în format text (de ex. scrisoare, e-mail). Fotografia mea va fi scoasă imediat de pe internet şi nu va mai fi utilizată de APM Personal Leasing GmbH pentru alte materiale imprimate.

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden